Categories
My Links

(function(d) { var po = d.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = t
BANER
Генерална

« OPTIMIZACIJA I PROMOCIJA | PROMOCIJA SAJTA ILI BLOGAseo »

OPTIMIZACIJA SAJTA ILI BLOGA
ilijailic | 12 Август, 2015 16:36


Kada vršite aktivnosti kojima nastojite obezbediti da Vaš sajt ili blog bude visoko (bar u prvih 10, najviše 20 strana) rangiran na pretraživaču morate zapamtiti da optimizacija nije jednokratna aktivnost kojom ćete postići visoku poziciju sajta i tamo ostati zauvek. To je neprestano takmič

Optimizacija sajta ili bloga

enje sa Vašom konkurencijom u kojem iz meseca u mesec morate poboljšavati bitne karakteristike Vašeg sajta ili bloga kako bi ste, prvo se probili među visoko rangirane, a onda zadržali jednu takvu poziciju koja donosi adekvatnu zaradu internetom. 

Uspešna optimizacija podrazumeva sledeće aktivnosti:

1. Relevantan sadržaj Vaših strana.Neophodno je da se na stranama Vašeg sajta ili bloga nalazi odgovarajući sadržaj koji je kao takav smislen i povezan sa Vašom temom odnosno sa onim što promovišete kako bi u takav sadržaj mogli uklopiti odgovarajući broj ključnih reči ili fraza koje ste već odredili.

2. Stranice bogate ključnim rečima.Na svakoj stranici Vašeg sajta ili bloga treba se naći odgovarajući broj odabranih ključnih reči pri čemu ne postoji tačan broj ovih reči ili fraza koji se trebaju napisati po jednoj stranici, već upravo njihov broj treba biti prilagođen sadržaju kako njihovo ponavljanje ne bi zvučalo nepotrebno i glupo.

3. Title tagovi sastavljeni od ključnih reči.Veoma je važno da koliko je to moguće s obzirom na kontekst upotrebite ključnu reč ili frazu u naslovima Vaših stranica jer to je veoma značajno za pretraživače, a ključna reč ili fraza će biti i ono što je posetilac dobio u naslovu ispisa vezanog za Vaš sajt ili blog, a koji je pretraživač izbacio kao rezultat obavljene pretrage.

4. Meta tagovi sa odgovarajućim sadržajem.Mada posetilac Vašeg sajta ili bloga ne vidi njihov sadržaj, a i pretraživači ih danas tretiraju bitno drugačije nego u prošlosti, oni su više ili manje bitni, te one koje koristimo, a naročito description meta tag i keywords meta tag treba odgovarajuće ispuniti sadržajem.

5. ALT tagovi sa odgovarajućim sadržajem.Ovim se pretraživač upoznaje sa sadržajem slika na stranicama Vašeg sajta ili bloga kroz ključne reči kojima se opisuje sadržaj samih slika, a koje pretraživač inače u vizuelnom obliku ne može da vidi.

6. Pravilno koristite anchor text. Veoma je važno pravilno odrediti na kojim rečima ćemo postaviti link putem kojeg želimo da posetilac ode na neku srugu stranu jer je ovaj podatak jedan od osnovnih parametara na kojem se baziraju pretraživači te je u tom smislu prirodno koristiti veliki broj varijacija ključnih reči umesto stalnog ponavljanja par istih ili ciljanih varijacija.

7. Prijavite Vaš sajt u velike direktorijume i direktorijume koji su specijalizovani za oblast Vašeg sajta ili bloga.Postoji veliki broj direktorijuma u kojima potpuno besplatno možete prijaviti Vaš sajt, a upravo specijalizovani direktorijumi su čest izbor onih koji nešto ciljano traže, jer je to mesto gde mogu brzo i lako naći informacije o svim sajtovima i blogovima sa sadržajem koji ih interesuje. Ipak, i ovo radite smisleno, a ne sa ciljem da sajt ili blog prijavite u što više direktorijuma. 

 

8. Napravite sitemap. Ovako dobijamo direktne linkove na sve stranice sajta, odnosno posebne odeljke na stranicama, što je veoma bitno kako za pretraživače tako i za posetioce da brzo dođu do željenog sadržaja.

9. Pravilno koristite dinamičke sadržaje i izbegnite zagušenja. Dinamički sadržaj baziran na unosima koje vrši korisnik sajta može biti korisniji u pogledu povratnih informacija od statičkih HTML za korisnika sajta, ali kada pretraživači naiđu na dinamički sadržaj oni prestaju sa indeksacijom strane pa ukoliko se dinamički sadržaj nađe ispred prve ključne reči Vaše stranice to može dovesti do njenog slabijeg rangiranja.Potpuno ista situacija je kada pretraživač naiđe na grafiku ili Javascript.Najefikasniji način za rešavanje ovog problema (sem ako nemate mogućnost da finasirate programska rešenja na profesionalnom nivou optimizacije koji omogućavaju indeksiranje dinamičkog sadržaja), a samim tim i eliminaciju zagušenja, je postavljanje linkova sa strane sitemap na deo strane iza dinamičkog sadržaja,kojim se zaobilazi dinamički sadržaj te pretraživači ipak mogu indeksirati veći deo te strane.

10. Koristite autoresponder. Ovim se obezbeđuje slanje unapred definisanih poruka neograničenom broju ljudi, po određenom kriterijumu, odnosno osobama koje su Vam poslale određeni upit ili se registrovale kroz opt-in opciju i time Vam odobrile da im šaljete određene informacije,a uz sve to korištenje autorespondara je sigurna zaštita od optužbi za spam jer je to sistem koji redovno prati i ažurira sve informacije o e-mail adresama sa kojih ste dobili poruke i na koje odašiljete iste. Inače većina hosting servisa poseduje opciju za podešavanje autorespondera koja će zadovoljiti Vaše potrebe u ovom trenutku, ali sa rastom prometa na Vašem sajtu savetujem da koristite profesionalnu autoresponder kompaniju koje se ovim isključivo bave, a jedna od najboljih na svetu je AWeber. 

 #
Add Comment
Додај коментар

Коментар ће бити проверен пре него што се објави.

Запамти ме